Var med i Västerås Filmfestivals Barn- och ungdomstävling!

Vad den går ut på
Gör en eller flera kortfilmer (1 min)
Vilka kan vara med?

Skicka in din film här


Ditt namn och adress

Villkor

  • Filmskolan och filmteamet tillåter att Västerås Filmfestival visar filmen som ingår i Filmskoltävlingen
  • Västerås Filmfestival tillåts även att använda filmen i andra medier som Filmfestivalen själv initierar eller som Filmfestivalen samarbetar med. Detta innefattar både digitala kanaler samt tryckta medier.
  • Västerås Filmfestival tillåts även använda eventuella fotografier tagna under filminspelningen i både digitala samt tryckta medier.
  • Västerås Filmfestival kan även använda filmen med syftet att informera och upplysa om festivalen och om 1 minut film.
  • Västerås Filmfestival tar inget ansvar för inskickade filmer, under transport och dylikt.