Bästa Nationella Kortfilm
Dreamlife
Anna Mercedes Bergion

Bästa Kvinnliga Skådespelare
Michaela Berner – ”Olivia”