Bästa Nationella Kortfilm & Kvinnliga Skådespelare

Bästa Nationella Kortfilm
Allting Föreställer, Ingenting Är
Johan Skantze

Bästa Kvinnliga Skådespelare
Amy Mattson – ”Bibi”