Bästa Internationella Manliga Skådespelare 2015

The Anklet

Benoit Thiebault

Han skapar och uttrycker en inre bild av sin roll som ger dramat en ton som är oroande och där människans tvivel blir förtydligat. Med små medel skapar han detta inre rum på ett mästerligt sätt. Hans gester, ansiktsuttryck och tillstånd är hela tiden i balans med berättelsen. Han behärskar denna svåra konst på ett utmärkt sätt.