• info@vasterasfilmfestival.com

Måste man välja mellan konstnärlig kvalitet och god arbetsmiljö?

Måste man välja mellan konstnärlig kvalitet och god arbetsmiljö?

Föreläsare: Teaterförbundets ordförande Simon Norton kommer till Västerås Filmfestival för föreläsning och debatt.

Att skapa film innebär ofta att ta snabba beslut i en underfinansierad sektor, beslut som berör många inblandade i olika funktioner.

För att säkerställa en långsiktighet i svensk filmproduktion och en god arbetsmiljö för de som arbetar med att skapa film, arbetar Teaterförbundet för scen och film på flera olika nivåer. Det handlar om finansieringsfrågor, utbildning, förebyggande arbete mot sexuella trakasserier och kränkande särbehandling, upphovsrätt och anställningstrygghet, och mycket mer. Teaterförbundet för scen och film organiserar alla som arbetar framför och bakom kameran, anställda såväl som frilansare och egenföretagare för att de ska få ett schysstare arbetsliv och att de ska kunna leva på sitt yrke.

PLATS: Culturen Box 3

TID: 1500-1700 12 Okt.

BILJETT: Fritt inträde för medlemmar i Teaterförbundet, dagsbiljett gäller i övrigt.

Biljett